Test SARS-CoV-2 IgG antitela na Spajk protein – procena uspešnosti imunizacije

SARS-CoV-2 IgG antitela na Spajk protein ( „spike“ protein) je test koji detektuje antitela IgG klase na receptor vezujući domen („RBD- receptor biniding domain“) S1 subjedinice, uključujući i antitela kojima se neutrališe virus (neutrališuća antitela). SARS-CoV-2 ili novi koronavirus proizvodi četiri strukturna proteina: Protein membrane M, Protein omotača E, Nukleokapsidni protein N , Spajk (spike) … Nastavi sa čitanjem Test SARS-CoV-2 IgG antitela na Spajk protein – procena uspešnosti imunizacije