Laboratorijska analiza urina

Opšti pregled urina – analiza urina obuhvata makroskopsku, hemijsku i mikroskoskopsku analizu urina. U makroskopskoj analizi urina obuhvaćen je izgled, boja. U hemijskom pregledu urina radi se specifična težina, kvalitativna prisutnost proteina, krvi, nitrita, glukoze, ketona, bilirubina, urobilinogena i dr. Mikroskopsko ispitivanje urina odnosi se na prisustvo eritrocita, leukocita, epitelnih ćelija, cilindara, bakterija, kristala i … Nastavi sa čitanjem Laboratorijska analiza urina