Tripl test u trudnoći – skrining drugog trimestra

Tekst napisala: Mr ph Dragana Vukobratović Tripl test (Triple) kao i Dabl test je prenatalni, neinvazivni, skrining test. Prenatalni testovi mogu biti: Skrining prenatalni testovi ne koriste se za postavljanje dijagnoze, već se na osnovu njih utvrđuje da li postoji potreba za daljim dijagnostičkim ispitivanjem. Cilj ovih skrining testova je identifikacija trudnica kod kojih je … Nastavi sa čitanjem Tripl test u trudnoći – skrining drugog trimestra