Test opterećenja glukozom (OGTT) – značaj testa u uspostavljanju dijagnoze šećerne bolesti

Postoji poseban test „Test opterećenja glukozom“ (glukoza = šećer), pomoću kojeg se ispituje sklonost ka šećernoj bolesti. Stručno medicinski test se naziva OGTT (Oralni  Glukoza Tolerance Test).

Ovaj test ima značajnu ulogu u uspostvljanju prave dijagnoze. 

OGTT –  se primarno radi ako postoji sumnja na postojanje poremećaja metabolizma ugljenih hidrata u organizmu i dijabetesa ( kod pacijenata koji imaju karakteristične simptome šećerne bolesti).

Kao i kod pacijenata kod kojih je analizom krvi i urina utvrđen nivo jutarnje glukoze (glukoze našte nakon 10 sati gladovanja ) između 6,1 do 6,9 mmol/l i više ( i ako nemaju karakteristične simptome).

SZO preporučuje izvođenje OGTT  za postavljanje dijagnoze hiperglikemije, kod osoba sa glukozom našte između 6,1-6,9 mmol/L.

Za više o dijabetesu i simptomima šećerne bolesti,  pročitaj ovde.

Pročitajte i detaljno  uputstvo o pripremi za izvođenje testa opterećenja glukozom i toku testa.

Postoji mogućnost obavljanja OGTT sa insulinemijama. Gde se pored nivoa glukoze u krvi prati i nivo insulina u određenim vremenskim intervalima, kao odgovor na unetu glukozu. Ovu vrstu testa (OGTT sa insulinemijama) vam predlaže vaš ginekogog ili endokrinolog.

Tumačenje rezultata testa

Po kriterijumima SZO dijabetesom nazivamo stanje kada je količina šećera u krvi ( glikemija našte, nakon 10 sati gladovanja) većaod 7.0 mmol/L  . Referentna vrenost jutarnje glikemije na prazan stomak je od 3,6 do 6,1 mmol/L.

Dijagnostički kriterijumi SZO za šećernu bolest i stanja hiperglikemije

Stanja hiperglikemijeGlikemija naštePlazma glukoza u 120 min OGTT-a,
Šećerna bolest≥ 7,0 mmol/L≥ 11,1 mmol/L
Intolerancija na glukozu
(IGT; impaired glucose tolerance)
< 7,0 mmol/L≥7.8 i < 11,1 mmol/L
Oštećena glikemija našte u plazmi
(IFG; impaired fasting glucose)
6,1 do 6,9 mmol/L< 7,8 mmol/L

Rezultati glukoze i insulina  u toku OGTT treba da tumači endokrinolog.

Orijentaciona analiza nivoa glukoze i insulina u OGTT

Početna jutarnja vrednost glukoze, posle gladovanja od 10 sati treba da bude 4,0-6,4 mmol/L.

  • Ukoliko su vrednosti glukoze u krvi posle 2 sata ( 120 minuta) OGTT testa veće od 11,1 mmol/L dijagnostikuje se šećerna bolest.
  • U slučaju da je nivo glukoze u krvi posle 2 sata od 7,8 mmol/L do 11,1 mmol/L postavlja se dijagnoza intolerancije na glukozu (latentni dijabetes).
  • Ukoliko su posle 2 sata vrednost glukoze u krvi spusti ispod 7,8 mmol/L u pitanju je normalni metabolizam glukoze.

Referentne nultne vrednosti za insulin su najčešće 2,6-24,9 uIU/mL.

Posle unosa glukoze pankreas luči veću količinu insulina koji dovodi do metaboličkih promena glukoze u ćelijama (pretvaranje  u energiju, u masnoće koje se deponuju u masnim ćelijama). Posle 2 sata od unosa glukoze nivo insulina treba da bude što bliži početnom, a svakako ispod 24,9 uIU/mL.

Insulinska rezistencija

Naučne studije su pokazale, da u većini slučajeva kod osoba sa policističnim jajnicima, postoji problem sa insulinskom rezistencijom. U takvim slučajevima u krvi se javlja povećan nivo glukoze. Povećana koncentracija glukoze u krvi može nastati usled: stresa, nepravilne ishrane, metaboličkih poremećaja. U takvim slučajevima nalazimo visok nivo insulina.

Povišen nivo insulina negativno utiče na kvalitet jajnih ćelija i ovulaciju, a i na nastanak začeća ( oživljavanje embriona) embriona. Zato je kod steriliteta nepoznatog porekla, važno uraditi i ovu analizu.

Snižene vrednosti OGTT-a

Snižene vrednosti OGTT-a  mogu se naći ukoliko postoji: septikemija ( prisustvo bakterija u krvotoku), virusni hepatitis, rak pankreasa, feohromocitom, hipertireoidizam, akromegalija, hiperfunkcija kore nadbubrežne žlezde, sindrom policističkih jajnika, hiperlipoproteinemija, hepatocelularna degeneracija, cistična fibroza, talasemija, ciroza, hronični pankreatitis, akutno i hronično oštećenje bubrega, reumatoidni artritis.

Za cenu „Testa opterećenja glukozom“, pogledajte naš online cenovnik za OGTT test. ( Napomena: usluga vađenja krvi se naplaćuje samo jednom, pri prvom nultom uzorku).

Datum objave 13.11.2018

Ukoliko vam se sviđa članak, podelite ga sa prijateljima.

beolab-white-180

Ako se vratimo u istoriju i pogledamo unazad, sve značajne kompanije u svetu su krenule sitnim koracima, kombinujući viziju, upornost, strpljenje, šanse i inovacije.

Istorija razvoja Beo-Lab laboratorija u tom smislu, nije izuzetak.

Vraćamo se unazad samo da bi videli koliko nas je fokus na srce Beo-Laba odveo napred.
Srce naše kompanije su pacijenti i njihove potrebe iz oblasti laboratorijske dijagnostike.

Beo-lab, Synevo, the associated logo and all associated Beo-lab marks are the registered trademarks of Beo-lab Laboratorije. All third party marks — ® and ™ — are the property of their respective owners. © 2000-2018 Beo-lab Laboratorije. All rights reserved.