Patologija se bavi proučavanjem bolesti tj. promenama na ćelijskom nivou na tkivima i organima, nastalim kao posledica bolesti. Patološka laboratorija Beo-Lab laboratorija  Sa ponosom ističemo da posedujemo jednu od najsavremenijih laboratorija za patohistološku dijagnostiku u regionu. Kvalitet patohistološke laboratorije se ogleda u aparaturi poslednje generacije, za pripremu i obradu uzetih…