Medicover grupa

Od septembra 2012. godine, Beo-Lab je postao deo mreže Synevo laboratorija i Medicover grupe. Synevo/Medicover, švedska kompanija, je vodeći međunarodni privatni zdravstveni sistem osnovan 1995. godine. Synevo laboratorije su prisutne u 10 zemalja (Nemačka, Poljska, Ukrajina, Belorusija, Rumunija, Bugarska, Moldavija, Srbija, Turska i Gruzija). Synevo mrežu čini preko 100 medicinskih laboratorija u kojima je izvršeno preko 110 miliona laboratorijskih analiza za više od 12 miliona pacijenta, kao i 400 jedinica za uzimanje uzoraka (krv, urin i tkivo). Sve laboratorije i punktovi poštuju najzahtevnije standarde kvaliteta i akreditovani su prema standardima ISO 15189, ISO17025 i GCLP (good clinical laboratory practice).

Usluge Synevo laboratorija su dostupne bolnicama, državnim i privatnim zdravstvenim ustanovana, kao i lekarima i pacijentima. Pored toga, Synevo laboratorije pružaju podršku i farmaceutskim i biotehnološkim kompanijama u sprovođenju kliničkih ispitivanja preko najveće harmonizovane mreže laboratorija u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

U najvećoj Synevo laboratoriji, koja se nalazi u Berlinu, Nemačka, moguće je analizirati preko 3000 različitih laboratorijskih testova, što predstavlja veliku korist za pacijente kojima su potrebni rezultati retkih i novih analiza u dijagnostičke svrhe.

Testovi koji se rade u Synevo laboratorijama predstavljaju rutinske, ali i najsavremenije labororijske parametre iz sledećih oblasti:

 • Alergije i autoimuna dijagnostika
 • Bakteriologija, parazitologija
 • Biohemija i imunohemija
 • Transfuziologija / određivanje krvne grupe i tipizacija
 • Tumorski markeri
 • Klinička hemija
 • Citologija
 • Hematologija
 • Histopatologija
 • HLA tipizacija
 • Humana genetika
 • Higijena
 • Imunologija
 • Dijagnostika infektivnih oboljenja
 • Mikrobiologija
 • Molekularna biologija
 • Farmakologija / toksikologija

Medicover/Synevo posvećuje veliku pažnju održavanju i prosperitetu lokalnih zajednica u kojima je prisutan, a kroz rad Medicover Fondacije pruža se značajna podrška humanitarnim akcijama i sportskim manifestacijama širom Evrope.

Više informacija o Synevo/Medicover grupi je dostupno na:

www.medicover.com

www.synevo.com