Reumatoidni artritis i trudnoća

Postoji oko 400 različitih reumatskih bolesti. Reumatoidni artritis (reuma), ili skraćeno RA, je najčešća zapaljenska bolest zglobova u svetu, koja pogađa 23 miliona ljudi širom sveta. Dva do tri puta je češći kod žena nego kod muškaraca. Štaviše, aktivnost bolesti i progresija reumatoidnog artritisa imaju tendenciju da budu ozbiljniji kod žena u poređenju sa muškarcima. … Nastavi sa čitanjem Reumatoidni artritis i trudnoća