Panel za praćenje dijabetesa

2,845 RSD

Koliko redovno pratite nivo šećera u krvi? Da li dovoljno i na pravi način vodite računa o unosu ugljenih hidrata?

Uz naš panel za praćenje dijabetesa, proverite sve parametre koji vam mogu dati uvid u tok i progresiju dijabetesa, kao i da li ste na odgovarajućoj terapiji.

Panel za praćenje dijabetesa uključuje sledeće analize:

 • Glukoza
 • Hba1c
 • Urea
 • Kreatinin
 • Holesterol
 • Trigliceridi
 • HDL
 • LDL
 • Index asteoroskleroze
 • Faktor rizika
 • Fizičko-hemijski pregled urina sa sedimentom
 • Mikroalbumin – II jutarnji urin/ kreatinin

HBA1c

Pored glukoze, kojom se prati nivo šećera u krvi, jako je važno pratiti i parametar HbA1c (glikozilirani hemoglobin) jer:

 • Nivoi HbA1c u krvi odražavaju način na koji je dijabetes  kontrolisan.
 • Normalni raspon nivoa za hemoglobin A1c je manji od 6% (kod dobro kontrolisane bolesti).
 • Vrednosti HbA1c prate nivo glukoze u krvi tokom poslednjih šest do osam nedelja i ne odražavaju se na svakodnevne poraste i padove glukoze u krvi.
 • HbA1c se obično meri kako bi se utvrdilo kako funkcioniše plan lečenja dijabetesa tipa1 ili 2 (uključujući lekove, vežbe ili promene režima ishrane).

Ispitivanje HbA1c vrši se iz uzorka krvi. Zbog toga što na HbA1c ne utiču kratkotrajne fluktuacije koncentracije glukoze u krvi, uzorak krvi se može uzeti za testiranje na HbA1c bez obzira na to kada je osoba jela/pila.

Lipidni status

Pored praćenja statusa glukoze, kod ove hronične bolesti je značajno i određivanje lipidnog statusa jer rano otkrivanje i lečenje abnormalnosti lipida može umanjiti rizik od aterogenih kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih poremećaja kod pacijenata sa dijabetesom melitusom tipa2.

lipidni status panel analiza
Panel lipidni status

Dijabetička dislipidemija obuhvata triadu povišenih triglicerida, smanjenog lipoproteina visoke gustine (HDL) i višak malih, gustih lipoproteinskih čestica niske gustine (LDL). Poremećaji lipida su domintani u dijabetes melitusu jer otpornost ili nedostatak insulina utiču na ključne enzime i puteve u metabolizmu lipida.

Pregled urina, urea, kreatinin, mikroalbumina

Odnos mikroalbumina i kreatinina u urinu najčešće se koristi za skrining ljudi koji su izloženi većem riziku od bolesti bubrega. Između ostalog,  osobe sa dijabetesom kao i osobe sa visokim krvnim pritiskom se smatraju  kandidatima za ovu analizu. 

Prepoznavanje bolesti bubrega u ranoj fazi može pomoći u sprečavanju ozbiljnih komplikacija što je u slučaju hronične bolesti kao što je dijabetes vrlo značajno za držanje samog toka i progresije bolesti pod kontrolom.

Saznaj više o dijabetesu. Preporučujemo vam da pročitate članak:

dijabetes dijagnostika , simptomi , prevencija

Dijabetes, simptomi, dijagnostika i prevencija

beolab-white-180

Ako se vratimo u istoriju i pogledamo unazad, sve značajne kompanije u svetu su krenule sitnim koracima, kombinujući viziju, upornost, strpljenje, šanse i inovacije.

Istorija razvoja Beo-lab laboratorija u tom smislu, nije izuzetak.

Vraćamo se unazad samo da bi videli koliko nas je fokus na srce Beo-Laba odveo napred.
Srce naše kompanije su pacijenti i njihove potrebe iz oblasti laboratorijske dijagnostike.

Beo-lab laboratorije, Medicover/Synevo , pripadajući logotip i sve povezane Beo-lab marke su registrovani zaštitni znakovi kompanije Beo-lab laboratorije. Sve oznake trećih strana - ® i ™ - vlasništvo su njihovih vlasnika. © 2000-2019 Beo-lab laboratorije. Sva prava zadržana