Laboratorijske Genetičke kosultacije

Vrata u svet genetičkih tehnologija

Neinvanzivnim genetičkim testiranjem, napravljen je ogroman korak u genetičkom informisanju pacijenata, njihovih srodnika i potomaka, što je kako njima, tako i lekarima, otvorilo nova vrata, vrata u svet genetičkih tehnologija 21. veka.

Česta su, potpuno očekivano i opravdano, pitanja pacijenata, kakva im se genetička analiza od strane lekara traži i uopšte radi? Da li je to skrining ili dijagnostička procedura, kao i koje su to genetičke informacije koje testiranjem dobijaju?

 Informacije koje pacijenti često dobijaju nisu dovoljno precizne i jasne, ostavljajući ih u zabludi ili, u velikom broju slučajeva, potpuno neupućene pa i uplašene. 

Upravo iz tog razloga, genetičke konsultacije su prepoznate kao važan prvi korak pre samog obavljenog testiranja pacijenta i poslednji korak nakon dobijanja nalaza genetičkog testa.

Značaj genetičkih konsultacija za pacijente iz ugla stručnjaka 

“Genetičke konsultacije su veoma bitne za osobu koja se testira kako bi ispravno razumela informacije koje genetičko testiranje pruža i upotrebila ih na najbolji način”- kaže dr sc. Jelena Rakobradović Laboratorijski Genetički konsultant Beo-Lab laboratorija za nasledne karcinome.

Kod konsultacija pre testiranja, uvidom u porodičnu anamnezu i ličnu istoriju osobe koja želi da se testira, odabira se najadekvatniji test. Pored toga, pacijent se upoznaje sa koristima i rizicima genetičkog testiranja, tj. kakve rezultate može da očekuje od testiranja, kao i jasne smernice za eventualne dalje korake koje može da preduzme nakon dobijanja nalaza.

Konsultacija nakon testiranja pruža:

– Objašnjenje dobijenog rezultata;

– Tumačenje značaja rezultata za eventualno povećanje rizika od oboljevanja;

-Detalje mogućih narednih koraka u smislu češćih kliničkih pregleda ili opcija smanjenja rizika;

– Preporuke za testiranje srodnika.

Prenatalno laboratorijske genetičke konsultacije

Neinvazivnim prenatalnim testiranjem (NIPT testovima) napravljen je značajan korak u genetičkom informisanju budućih roditelja o nihovom potomstvu i pre samog rođenja.

  • O kakvom se testiranju zapravo radi?
  • Koji je od ponuđenih testova pravi izbor za njih?
  • Postoji li porodično opterećenje i da li prethodno postoji potreba da se uradi neka dodatna genetička analiza?
  • I na kraju, postoji li potreba za nekom od metoda invazivne prenatalne dijagnostike?

“Ovo su pitanja na koje je važno dobiti/dati odgovor, pre same odluke da se uradi neki od neinvazivnih prenatalnih testova i dobije informacija o genetici vaše bebe” – ističe MSc. Milica Komnenić Radovanović – Laboratorijski Genetički konsultant Beo-Lab laboratorija za prenatalne testove i kod pripreme parova za VTO.

Upravo iz tog razloga u Beo-Lab laboratoriji uz NIPT testove poslednje generacije, bićete u mogućnosti da dobijete uslugu konsultutacije laboratorijskog genetičara, pre i posle samog testiranja.

Dobićete stručnu podršku i informaciju o svemu što vas zanima u vezi sa ovim testiranjem, kao procenu toga da li je i koji je NIPT test pravi, tj. najbolji izbor za vas.

Laboratorijske Genetičke konsultacije kod pripreme za VTO

U današnjem dobu, gde se sve veći broj parova različitih generacija, bori za ostvarenje potomstva, pacijenti se susreću sa velikim brojem analiza koje su im tražene, a tiču se testiranja u pripremi za vantelesnu oplodnju, koja su za pacijente veoma iscrpljujuća, kako emotivno, tako i finansijski.

Među tim analizama, postoji i određen broj genetičkih analiza, koje su od velikog značaja za uspešnost VTO procedure, kao i za samo održavanje novonastale trudnoće.

U ponudi Beo-Lab laboratorije, nalazi se veliki broj analiza koje obuhvata ova grupa, kako biohemijskih i analiza hormona, tako i različitih genetičkih testova.

Kroz naše laboratorijske genetičke konsultacije, bićete u mogućnosti da se adekvatno usmerite na analize koje su vam tražene, posavetujete se o onome što vas zanima u domenu genetičkog testiranja muškog i ženskog infertiliteta i završite ovaj veliki deo pripreme za VTO proceduru u najkraćem mogućem roku.

Upoznajte stručni tim Genetičkih konsultanata Beo-Lab laboratorije

 MSc Milica Komnenić Radovanović – Laboratorijski Genetički konsultant za prenatalne testove i kod pripreme parova za VTO.

Milica Komnenić Radovanović, dugogodišnji član Odseka za perinatalnu i reproduktivnu endokrinologiju i genetiku- KGA KCS, deo tima „Kabineta za citogenetiku KGA KCS“, (stipendista Ministarstva za nauku i doktorant Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu).

Naša genetičarka je specijalizirala genetiku (SAS) na temu „Citogenetička analiza parova nakon neuspele asistirane feritilizacije kod ljudi“ i kroz svoj višegodišnji rad u genetičkom savetovalištu, kao i sa pacijentima koji prolaze kroz postupak VTO procedure, neko je ko može da vam pomogne u donošenju pravih odluka, u vezi sa vašim genetičkim testiranjima, kako u trudnoći, tako i van nje.

dr sc. Jelena Rakobradović – Laboratorijski Genetički konsultant za nasledne karcinome – karcinom dojke, jajnika, debelog creva, endometrijuma…)

Jelena Rakobradović je diplomirala i doktorirala na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 2006. godine zaposlena je na  Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, gde je od 2008. godine uključena u Genetičko konsultovanje, kako pre tako i nakon genetičkog testiranja.

U svojoj doktorskoj disertaciji bavila se analizom tipova i učestalosti mutacija u BRCA1 i BRCA2 genima, genima odgovornim za sindrom naslednog karcinoma dojke i/ili jajnika.

Od 2016. godine bavi se i genetičkim testiranjem i savetovanjem osoba koje se testiraju na prisustvo mutacija odgovornih za nasledni karcinom debelog creva i/ili endometrijuma (Lynch sindrom).

Juna 2016. godine, kao stipendista NIH-a (National Institute of Health, USA) završila je Master studije iz Bioetike na Clarkson University CRC, NY, USA. U toku ovih Master studija stekla je, između ostalog, i dodatno obrazovanje i obuku za rad u genetičkom savetovalištu.

TU SMO ZA VAS

Za više informacija i zakazivanje  laboratorijskih genetičkih konsultacija, pozovite Beo-Lab laboratorije Call centar na broj +381 11 36 22 888 ili nas kontaktirajte putem Kontakt forme.

Datum objave 11.2.2019

Ukoliko vam se sviđa članak, podelite ga sa prijateljima.

beolab-white-180

Ako se vratimo u istoriju i pogledamo unazad, sve značajne kompanije u svetu su krenule sitnim koracima, kombinujući viziju, upornost, strpljenje, šanse i inovacije.

Istorija razvoja Beo-lab laboratorija u tom smislu, nije izuzetak.

Vraćamo se unazad samo da bi videli koliko nas je fokus na srce Beo-Laba odveo napred.
Srce naše kompanije su pacijenti i njihove potrebe iz oblasti laboratorijske dijagnostike.

Beo-lab laboratorije, Medicover/Synevo , pripadajući logotip i sve povezane Beo-lab marke su registrovani zaštitni znakovi kompanije Beo-lab laboratorije. Sve oznake trećih strana - ® i ™ - vlasništvo su njihovih vlasnika. © 2000-2019 Beo-lab laboratorije. Sva prava zadržana