Inflamatorna bolest i sindrom iritabilnog creva- personalizovana ishrana i suplementacija kod pacijenata sa gastrointestinalnim problemima

Kao što je otisak prsta kod svakog pojedinca jedinstven tako je i metabolizam, mikrobiom creva, genetika, biohemija svakog čoveka jedinstvena.  Osoba može deliti dijagnozu sa velikim brojem ljudi ali uzrok bolesti i stanja kod svakog pojedinca se razlikuje.  Personalizacija terapeutskog plana je krucijalna za uspešno tretiranje hroničnih gastrointestinalnih bolesti i stanja. U ovom tekstu, koji … Nastavi sa čitanjem Inflamatorna bolest i sindrom iritabilnog creva- personalizovana ishrana i suplementacija kod pacijenata sa gastrointestinalnim problemima