Šta je prenatalni test?

To je test koji može detektovati da li postoje hromozomske abnormalnosti ploda. Neinvanzivni prenatalni test (NIPT) analizira slobodnoćelijsku DNK u krvi majke radi otkrivanja određenih genetičkih poremećaja. Važan je jer pruža bezbedan i precizan način da se beba testira pre rođenja na prisustvo genetičkih poremećaja

Šta je VERAgene?

VERAgene je prvi sveobuhvatni neinvazivni prenatalni test koji može istovremeno da analizira aneuploidije hromozoma, mikrodelecije i 50 monogenskih bolesti. VERAgene je precizan, bezbedan neinvazivni prenatalni test, dostupan kod jednoplodnih, blizanačkih i trudnoća sa nestalim blizancem.

Može se uraditi već od 10-te nedelje trudnoće. Test je bezbedan i za majku i za fetus, jer su za njegovo izvođenje potrebni samo uzorak venske krvi majke i bukalni bris (bris sa unutrašnje strane sluznice obraza) biološkog oca.

VERAgene je validiran u studijama sprovedenim na stotinama uzoraka i pokazao je visoku senzitivnost i specifičnost u otkrivanju navedenih stanja.

vectorSmartObject@2x
veragene-usp-logo

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati

Zašto bi budući roditelji trebalo da
razmotre VERAgene test?

Najobuhvatniji

Za razliku od aneuploidija i mikrodelecija, kod monogenskih bolesti se rizik od njihovog pojavljivanja ne povećava sa starošću majke i za njih ne postoje biohemijski i ultrazvučni biomarkeri koji bi pomogli u ranom otkrivanju

VISOKA PRECIZNOST

VERAgene može precizno da testira ova stanja i tako pomogne roditeljima da na osnovu validnih informacija donesu najbolju odluku o potencijalnom kliničkom tretmanu.

NEINVAZIVAN

VERAgene je jedini neinvazivni prenatalni test koji u isto vreme predstavlja skrining na aneuploidije, mikrodelecije i 50 monogenskih bolesti.

Kako mogu da uradim VERAgene ?

1

VERAgene može da se uradi najranije od 10-te nedelje trudnoće.

2

Razgovarajte sa svojim lekarom o VERAgene testu. U Beo-lab laboratorijama su Vam dostupne konsultacije sa genetičarem pre i posle testiranja.

3

Vaš lekar ili laboratorijski tehničar će uzeti uzorke od bioloških roditelja i poslati ih na analizu. ZA IZVOĐENjE TESTA JE POTREBAN UZORAK KRVI MAJKE I UZORAk BUKALNOG BRISA BIOLOŠKOG OCA

4

Pomoću VERAgene patentirane tehnologije će biti izolovana i analizirana slobodnoćelijska DNK.

5

Rezultati VERAgene testa se šalju putem posebnog, zaštićenog internet portala Vašem lekaru i Vama u roku od nekoliko dana.

veracityPsd2Filter8New@2x
veragene-usp-logo

DA BISTE JASNIJE RAZUMELI TEST, KONSULTUJTE SE SA VAŠIM GINEKOLOGOM ILI GENETIČAROM BEO-LAB LABORATORIJA, KAKO PRE, TAKO I POSLE TESTIRANJA.

Zakaži laboratorijsko genetičko savetovalište

Popunite formu sa svojim podacima ukoliko želite da zakažete genetsko savetovanje. Odgovor o terminu dobićete na mejl ili pozivom na vaš broj.

Ime

Telefon

Email

Poruka