Neinvazivna prenatalna dijagnostika

VERACITY prenatalni test

Tokom trudnoće DNK fetusa prolazi kroz posteljicu, ulazi u krvotok majke i cirkuliše zajedno sa DNK majke.

VERACITY predstavlja neinvazivni prenatalni test nove generacije koji precizno meri i analizira slobodnoćelijsku fetalnu DNK u krvi majke, radi otkrivanja prisustva aneuploidija kod fetusa. VERACITY je validiran za jednoplodne i blizanačke trudnoće.

Lekar ili laboratorijski tehničar uzima uzorak venske krvi majke i šalje ga u naše najsavremenije laboratorije radi analize. U laboratoriji se slobodnoćelijska DNK izdvaja iz majčine krvi i analizira našom sopstvenom, zaštićenom, analitičkom i bioinformatičkom tehnologijom nove generacije. Rezultati se šalju Vašem lekaru i Vama u roku od nekoliko radnih dana.

Saznajte Vaše opcije prenatalnog testiranja

OPCIJEPRECIZNOSTBEZBEDNOSTVREME
Skrining prvog trimestra (Dabl test)Niska (80 – 95%)Nema rizika od gubitka trudnoćeMože se uraditi između 11. i 14. nedelje trudnoće
Invazivna prenatalna dijagnostikaVrlo visoka (>99%)0,5% rizik od gubitka trudnoćeMože se uraditi nakon 12. nedelje (biopsija horionskih čupica) ili 16. nedelje (amniocenteza) trudnoće
VERACITY Neinvazivni test nove generacijeVrlo visoka (>99%)Nema rizika od gubitka trudnoćeMože se uraditi već od 10. nedelje trudnoće

Saznajte više o VERACITY neinvanzivnom prenatalnom testu.

VERAgene prenatalni test

Najobuhvatniji neinvazivni prenatalni test

VERAgene je jedini neinvazivni prenatalni test koji može istovremeno da omogući skrining za aneuploidije, mikrodelecije i monogenske bolesti.

Bolesti za koje VERAgene vrši skrining se ispoljavaju fenotipskim karakteristikama koje mogu imati značajan uticaj na kvalitet života. Istovremenim otkrivanjem aneuploidija i mikrodelecija sa skriningom na monogenske bolesti, VERAgene pruža sveobuhvatno rešenje za buduće roditelje.

Lekar ili laboratorijski tehničar prikuplja uzorke majke i oca. Uzorci se šalju u naše najsavremenije laboratorije radi analize.

U laboratoriji se slobodnoćelijska fetalna DNK izdvaja iz krvi majke i analizira zajedno sa uzorkom očeve DNK našom sopstvenom, zaštićenom, analitičkom i bioinformatičkom tehnologijom nove generacije.

Rezultati se elektronski, putem posebnog zaštićenog portala, upućuju Vašem lekaru i Vama u roku od 7 – 10 radnih dana.

Spisak monogenskih bolesti koje analizira VERAgene.

Saznajte više o VERAgene neinvanzivnom prenatalnom testu.

beolab-white-180

Ako se vratimo u istoriju i pogledamo unazad, sve značajne kompanije u svetu su krenule sitnim koracima, kombinujući viziju, upornost, strpljenje, šanse i inovacije.

Istorija razvoja Beo-lab laboratorija u tom smislu, nije izuzetak.

Vraćamo se unazad samo da bi videli koliko nas je fokus na srce Beo-Laba odveo napred.
Srce naše kompanije su pacijenti i njihove potrebe iz oblasti laboratorijske dijagnostike.

Beo-lab laboratorije, Medicover/Synevo , pripadajući logotip i sve povezane Beo-lab marke su registrovani zaštitni znakovi kompanije Beo-lab laboratorije. Sve oznake trećih strana - ® i ™ - vlasništvo su njihovih vlasnika. © 2000-2019 Beo-lab laboratorije. Sva prava zadržana