Sakupljanje uzoraka salive

Poštovani pacijenti,

Kako bi vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani neophodno je da se adekvatno pripremite i uputite u procedure pravilnog sakupljanja i čuvanja određenih vrsta uzoraka.

Naša uloga je da vam pomognemo u tome!

Sakupljanje uzoraka salive

 1. 10-15 minuta pre uzorkovanja salive (pljuvačke) pacijent ne treba da uzima hranu i piće, niti da puši. U tom periodu  kontaminanti nestaju iz usne dublje gutanjem.
 2. Sakupljanje salive se vrši u predhodno obeleženim epruvetama za uzorkovanje (salivetama), redom brojevima, kako se sakupljaju uzorci (1, 2 …).
 3. Kada je pacijent spreman da počne sa prikupljanjem salive, ispere usta vodom za piće i ispljune je. Ne treba kašljati jer uzorak posle kašljanja nije validan za rezultat. 
 4. Pacijent popunjava salivetu sa pljuvačkom (do 2 mL).  Ako se pojavi pena prilikom sakupljanja treba je razbiti lupkanjem dna epruvete.
 5. Uzorci koji imaju nedovoljno pljuvačke ne mogu da se analiziraju.
 6. Po završenom sakupljanju uzorka, saliveta se dobro zatvori i vrati u  kesicu.
 7. Uzorke salive je potrebno zamrznuti ukoliko se ne donose odmah u laboratoriju.

Potrebno je popuniti sledeće:

Ime i prezime:  ___________________

Datum rođenja: __________________

Upisati vreme uzorkovanja:

 1. Uzorak 1. (06–09h)   ____________
 2. Uzorak 2. (11–12h)   ____________
 3. Uzorak 3. (14–16h)   ____________
 4. Uzorak 4. (23:30h– 00.30h)  ____________

Ukoliko imate nekih nedoumica tokom sakupljanja uzoraka salive možete se konsultovati sa nama ili sa ordinirajućim lekarom.

 Za sve dodatne informacije vezano za gore pomenute testove, možete nas kontaktirati  putem call centra na 011 3622888 ili možete pisati na info@beo-lab.rs.

beolab-white-180

Ako se vratimo u istoriju i pogledamo unazad, sve značajne kompanije u svetu su krenule sitnim koracima, kombinujući viziju, upornost, strpljenje, šanse i inovacije.

Istorija razvoja Beo-Lab laboratorija u tom smislu, nije izuzetak.

Vraćamo se unazad samo da bi videli koliko nas je fokus na srce Beo-Laba odveo napred.
Srce naše kompanije su pacijenti i njihove potrebe iz oblasti laboratorijske dijagnostike.

Beo-lab, Synevo, the associated logo and all associated Beo-lab marks are the registered trademarks of Beo-lab Laboratorije. All third party marks — ® and ™ — are the property of their respective owners. © 2000-2018 Beo-lab Laboratorije. All rights reserved.