Medicinska disciplina koja uključuje najnovija dostignuća u naučnoj i medicinskoj tehnologiji u cilju ranog prepoznavanja, prevencije, tretmana disfunkcija i poremećaja koji su vezani za starost i bolest.

Zdravstveni model koji promoviše inovativnu nauku i istraživanje u cilju produženja ljudskog veka-usporavanja biološkog starenja.

Bazirana na principima preventivne medicine

Ne tretira simptome već adresira i koriguje uzroke problema

Uzroci Starenja

Menopauza i andropauza

Smanjena sinteza dopamina, serotonina, glutamata

Smanjena funkcija T i B limfocita

Slabija reparacija DNK, skraćenje telomera

Anti aging medicina adresira:

Antioksidativnu sposobnost

Neuroendokrinu optimizaciju

Genetsku kontrolu starenja

Nutritivni plan i modifikaciju životnog stila

Identifikaciju ključnih biomarkera povezanih sa procesom starenja.

Uloga laboratorijska dijagnostike u anti age medicini

Laboratorijska dijagnostika postaje standard u anti aging medicini. Sve je više laboratorija u svetu koje nude specijalizovane testove, protokole i savete u ovoj oblasti medicine. Živa bića hronološki stare, međutim sa biološkog aspekta, brzina starenja je individualna i razlikuje se dijametralno. Obeležaji procesa starenja kao što su gubitak mišićnog tonusa, oslabljena cirkulacija, pad imunološkog sistema i smanjena zglobna fleksibilnost se kod jednih ljudi pojavljuje ranije nego kod drugih. Laboratorijska dijagnostika ima veoma važno mesto u razumevanju procesa i stadijuma starosti. Ne postoji jedan parametar koji može da odredi biološku starost čoveka. Pored rutinskih analiza koje su svakako deo anti aging tretmana, od velike važnosti su specijalizovani testovi koji mogu preciznije oslikati funkcionisanje celog organizma.
beo-lab laboratorija

Kategorije ispitivanja

1

Endokrinologija

Analiza hormona

2

Nutricija

Ispitivanje statusa minerala (toksičnih i nutritivnih), vitamina, aminokiselina, esencijalnih masnih kiselina, antioksidanasa itd (krv, urin, kosa)

3

Metabolička ispitivanja

Analiza organskih kiselina i njihovih metabolita u urinu

4

Gastrointestinalni sistem

Ispitivanje funkcije i ekologije GIT-a

5

Genetika

SNP (jednonukleotidni polimorfizmi) predispozicije za određene bolesti (krv, saliva)

beo-lab-anti-aging-5

Rutinska laboratorijska dijagnostika

Krvna slika, Lipidni status,Urea, Kreatinin, Mokraćna kiselina, CRP, Feritin, Homa index ( glukoza, insulin ), Homocistein, FT3, FT4, TSH, Kortizol, IgF1, FSH, LH, Prolaktin, Free Testosteron, DHEA – S, Vitamin B12, Folna kiselina, Vitamin D total.

Specijalni testovi anti age medicine

Dr Milka Popović, prakticionista funkcionalne medicine Beo-lab laboratorija, na bazi detaljne anamneze pacijenta, istaknutih simptoma, njihove učestalosti pojavljivanja i /ili ozbiljnosi, prepoznaće potrebu za specijalizovanim analizama za svakog pojedinačnog pacijenta.

Za više informacija i zakazivanje konsultacija praktičara funkcionalne medicine, pozovite Beo-Lab laboratorije call centar  +381 11 36 22 888 ili nas kontaktirajte putem mejla:  funkcionalnamedicina@beo-lab.rs

Pročitajte više o Milki Popović – prakticionisti funkcionalne medicine.