Značaj Funkcionalne medicine kod hroničnih bolesti

Tekst napisala: dr Milka Popović Kabinet za funkcionalnu medicinu Beo-lab laboratorija Kako stanovništvo stari, sa dužim očekivanim životnim vekom, sve više ljudi živi ne samo sa jednim, već sa dva ili više hroničnih bolesti. Gotovo trećina populacije zapadnog sveta, pa i Amerikanaca, pati od više hroničnih bolesti, a verovatnoća povećanja broja pridruženih oboljenja, raste sa … Nastavi sa čitanjem Značaj Funkcionalne medicine kod hroničnih bolesti