Dabl test u trudnoći – skrining prvog trimestra

Tekst napisala: Mr ph Dragana Vukobratović Dabl (Double) i Tripl test spadaju u prenatalne, neinvazivne, skrining testove. Prenatalni testovi mogu biti: 1. Skrining testovi: Dabl test, Tripl test, Neinvazivni NIPT testovi; 2. Dijagnostički invazivni testovi: amniocenteza, uzorkovanje horionskih čupica.                                             Skrining prenatalni testovi ne koriste se za postavljanje dijagnoze, već se na osnovu njih utvrđuje da … Nastavi sa čitanjem Dabl test u trudnoći – skrining prvog trimestra