Značaj Funkcionalne medicine kod hroničnih bolesti

Značaj funkcionalne medicine kod hroničnih bolesti

Tekst napisala: dr Milka Popović Kabinet za funkcionalnu medicinu Beo-lab laboratorija Kako stanovništvo stari, sa dužim očekivanim životnim vekom, sve više ljudi živi ne samo sa jednim, već sa dva ili više hroničnih bolesti. Gotovo trećina populacije zapadnog sveta, pa i Amerikanaca, pati od više hroničnih bolesti, a verovatnoća povećanja broja pridruženih oboljenja, raste sa […]

Na aerodromu u Minhenu otvoren je COVID-19 testni centar

COVID-19 Testni centar

Vesti iz Medicover laboratorije Na aerodromu u Minhenu otvoren je COVID-19 testni centar, koji izdaje rezultate PCR testa u roku od tri do šest sati. Medicover Genetics and MVZ Martinsried otvorili su COVID-19 testni centar na Minhenskom Aerodromu, Terminalu 2, u ponedeljak 05.oktobra. Poslovni putnici i turisti koji prolaze kroz aerodrom u Minhenu, sada imaju […]

Mikrodelecije autozomnih hromozoma – najčešći sindromi

Mikrodelecije

Članak napisala: Jelena Trnavac Prijović mr ph med. biohemije Hromozomi sadrže naš genetički materijal koji nasleđujemo od oca i majke, dele se na autozomne i polne hromozome Šta su mikrodelecije? Mikrodelecije predstavljaju gubitak malog dela hromozoma (manje od 5Mb). Ovaj nedostatak može se detektovati isključivo putem precizne, genetičke laboratorijske dijagnostike. Mikrodelecije se razlikuju po svojoj […]

Značaj T-ćelija kao dela imunološkog odgovora u odbrani od novog koronavirusa

T ćelije u odbrani od novog koronavirusa

Tekst napisala: dr med.sci Milka Popović – prakticionista funkcionalne medicine Kovid-19 (COVID-19) je uzrokovan virusom SARS-CoV-2, koji je član porodice koronavirusa. Trenutno su nam poznata četiri ljudska koronavirusa (HCoV) koja uzrokuju respiratorne infekcije ili „običnu prehladu“ ( 229E, NL63, OC43 i HKU1), kao i tri koronavirusa koja su nastala iz životinja i koje izazivaju teške bolesti […]

Mikrodelecije Y hromozoma – uzročnik steriliteta kod muškarca

Mikrodelecije Y hromozoma – uzročnik steriliteta kod muškarca

Članak napisala: dr Vedrana Milinković Mikrodelecije Y hromozoma Šta je sterilitet kod muškaraca? Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije (WHO – World Health Organzation), sterilitet kod muškaraca predstavlja nesposobnost muškog partnera da oplodi zdravu partnerku ženskog pola. Skoro 30 miliona muškaraca širom sveta ima ovu dijagnozu, pri čemu se najveći broj slučajeva javlja u centralnoj i […]

Šta je spermogram i kako se tumače spermogram rezultati?

spermogram

Šta je spermogram? Analiza spermograma predstavlja određivanje deskriptivnih parametara ejakulata, kojim se dobijaju informacije o produkciji sperme, prohodnosti muških genitalnih puteva, funkciji pomoćnih žlezda (prostata, semene kesice) i ejakulativnoj funkciji. Na osnovu rezultata spermograma nije moguće predvideti da li će neka osoba postati biološki otac ili ne, već se koristi za kategorizaciju muškaraca u grupe […]

Žašto je važan Vitamin B12?

Vitamin B12 - značaj i dijagnostika

Kroz članak dobićete odgovore na sledeća najčrešća pitanja, vezana za vrlo važan vitamin za ljudski organizam, vitamin B12. Šta je vitamin B12? Šta je uzrok nedostatka vitamina B12? Koji su simptomi i posledice nedostatka vitamina B12? Kada treba kontrolisati vitamin B12? Kako utvrditi manjak vitamina B12? Vitamin B12 – Referentne vrednost Kolike su dnevne potrebe […]

Sifilis – Treponema pallidum izazivač veneričnog Sifilisa

Sifilis

Šta je Sifilis? Sifilis je polno prenosiva bolest koju izaziva Treponema pallidum. Klasifikuje se kao stečeni ili kongenitalni sifilis. Raniji poznati nazivi za sifilis, kada se pogleda kroz istoriju, su bili velike boginje, lues venerum (venerična bolest), morbus gallicus (francuska bolest), italijanska, španska, nemačka, poljska bolest, ali ime koje je vremenom postalo deo svakodnevnog govora […]

Mikoplazme – Mycoplasma hominis i Mycoplasma genitalium

Mikoplazme

Šta su Mikoplazme? Mikoplazme su grupa bakterija koju čini preko 70 različitih vrsta bakterija. Najznačajnije su Mycoplasma hominis i Mycoplasma genitalium. Ove dve bakterije su uslovno patogeni mikroorganizmi, što znači da su prirodni, sastavni deo normalne (fiziološke) flore donjih delova genitalnog trakta. Izazivaju infekcije samo u određenim uslovima, kada dođe do njihovog prekomernog razmnožavanja. U […]

Ureaplazma – Ureaplasma parvum i Ureaplasma urealyticum

Ureaplazma

Šta je ureaplazma? Ureaplasma parvum i Ureaplasma  urealyticum su bakterije iz familije mikoplazmi. Ureaplazma su male bakterije koje nemaju ćelijski zid. Ovi mikroorganizmi ne mogu opstati van ćelija domaćina, odnosno, ne mogu opstati u spoljašnjoj sredini. Ureaplazma je deo normalne flore genitalnog trakta i smatra se da je oko 70% seksualno aktivnih osoba domaćin neke […]