Kalprotektin u stolici

Test fekalni kalprotektin, određivanje koncentracije u stolici

Pacijentima sa tegobama u donjem gastrointestinalnom traktu, često su potrebna dodatna ispitivanja kako da bi razlikovali funkcionalni poremećaj (npr. Sindrom iritabilnog kolona) od organskih bolesti (upalne bolesti creva – Crohnova bolest, ulcerozni colitis i tumora).

Teoretski, pokazatelji upale u akutnoj fazi trebaju biti u mogućnosti da razlikuju ova dva stanja. Međutim, studije su pokazale da pokazatelji kao što je C-reaktivni protein nisu dovoljni da se razlikuju funkcionalne od organskih bolesti creva.

Iz tog razloga traže se novi testovi za dokazivanje crevne upale.Takava analiza je utvrđivanje nivoa kalprotektina u uzorku stolice.

Šta je kalprotektin?

Kalprotektin je važna komponenta citoplazme polimorfonuklearnih granulocita. Nazvani su tako zbog vezivanja za kalcijum, koji ćeliju štiti od sopstvenih razornih enzima. Takođe, zbog svoje sposobnosti da se veže za cink, pokazuje antibakterijska svojstva inaktiviranjem bakterijskih enzima.

Dakle, kalprotektin ima regulatornu funkciju u upalnom procesu i ima antimikrobna i antiproliferativna svojstva. U korelaciji je sa aktivnošću bolesti kod pacijenata sa inflamatornom bolesti creva.

Veoma je pouzdan bio-marker zapaljenja digestivnog trakta.

Kliničke studije su pokazale da je visoko senzitivan marker za diferencijaciju inflamatorne i iritabilne bolesti creva.

Šta određuje test kalptotektin u stolici?

Studije pokazuju da prisustvo kalprotektina u fekalnom tkivu ima 85% pozitivnu prediktivnu vrednost, 68% negativnu prediktivnu vrednost, osetljivost gotovo 100% i specifičnost od 92%.

Ovo ukazuje da se kalprotektin u stolici može koristiti kao pouzdan skrining test za razlikovanje upalne bolesti creva od sindroma iritabilnog creva.

Zašto uraditi test?

Određivanje koncentracije fekalnog kalprotektina je neinvazivan, bezbolan, pouzdan i jednostavan način testiranja, koji omogućava razlikovanje funkcionalnih neupalnih crevnih smetnji (na primer iritabilni kolon) od organskih zapaljenskih bolesti creva kao što su :

 • Kolitis,
 • Kronova bolest,
 • Ulceracije,
 • Divertikulitis,
 • Polipi,
 • Adenomi,
 • Maligni tumor,
 • Infektivne bolesti.

Povišene vrednosti kalprotektin-a se nalaze u različitim organskim zapaljenskim oboljenjima, ali ne i kod funkcionalnih.

Kada se radi test kalprotektin u stolici?

Analiza se preporučuje u sledećim slučajevima:

 • za razlikovanje upalne bolesti creva od sindroma iritabilnog creva;
 • trijažu pacijenata sa stomačnim tegobama koja zahtevaju invazivni pregled;
 • za utvrđivanje stepena aktivnosti upalne bolesti creva, stepena oporavka mukoze nakon lečenja i rizik od recidiva kod pacijenata sa upalnom bolešću creva;
 • kod praćenja efekta lečenja.

Kod osoba sa dokazanom zapaljenskom bolesti creva kalprotektin test se koristi:

 • za procenu endoskopske i histološke aktivnosti,
 • za praćenje kliničke aktivnosti bolesti i efikasnosti terapije;
 • predviđanje progresije bolesti,

Analiza fekalni kalprotektin je posebno korisna kod dece jer su invazivni postupci teški i zahtevaju opštu anesteziju.

Saznajte više o testovima detaljne analiza sotlice:

mikrobiota crevne flore

Mikrobiota i detaljne analize stolice.

Priprema pre ispitivanja

Bez upotrebe protivupalnih lekova dva dana pre testiranja.

Uzorak

Uzorak je potrebno dostaviti u posebnu sterilnu posudicu za fekalni uzorak, koja sa unutrašnje strane poklopca ima kašičicu za uzimanje uzoraka (dovoljna je mala količina stolice, po mogućstvu prva jutarnja).

Cena testa

Za cenu testa Kalprotektin u stolici – određivanje koncentracije, pogledajte u našem online cenovniku.

Tumačenje rezultata

Sledeća tabela prikazuje kako se rezultati tumače vrednostima kod dece iznad 6 godine i odraslih.

Interpretacija kalprotektina iz sltolice (µg / g)

<50 Rezultat ne ukazuje na upalu u gastrointestinalnom traktu.
50-150 Rezultat pokazuje blagu upalu crevnog trakta. Upala može biti posledica infekcije, alergije na hranu ili unosa nesteroidnih protivupalnih lekova.
> 150 Rezultat pokazuje značajnu upalu crevnog trakta povezanu sa upalnom bolešću creva, infekcijama, adenomima, polipovima ili kolorektalnim karcinomom. Potrebne su dalje dijagnostičke procedure da bi se utvrdio uzrok upale.
> 250 Pored gore navedenog komentara: Kod pacijenata sa inflamatornom bolešću creva, ovaj rezultat ukazuje na aktivnost bolesti koja ima ozbiljnu upalu sluzokože. Kod remisijskih pacijenata ovaj rezultat podrazumeva visok rizik od pogoršanja stanja u narednoj godini.

Šta znače niske vrednosti?

Niske vrednosti u velikom procentu isključuju potrebu da se pacijent izlaže neprijatnim invazivnim procedurama (kolonoskopiji) u cilju dokazivanja zapaljenja.

Šta znače visoke vrednosti?

Ukoliko je fekalni kalprotektin povišen, velika je verovatnoća da pacijent ima hroničnu upalnu bolest creva, pa se može razmišljati o kolonoskopiji.

Kod već dijagnostikovanih inflamatornih bolesti creva, kalprotektin vrednosti su dobar pokazatelj u kojoj se fazi nalazi oboljenje.

Za tumačenje i značaj rezultata u vašem konkretnom slučaju, kao i za mlađu decu, potrebno je da kosultujete lekara.

Saznajte više:

disbioza kao uzrok digestivnih smetnji.

Analiza stolice sa disbiozom

Test kalprotektin u stolici vam je dostupan u svim Beo-lab laboratorijama širom Srbije.

Reference:

https://www.synevo.ro/calprotectin-in-materii-fecale/

beolab-white-180

Ako se vratimo u istoriju i pogledamo unazad, sve značajne kompanije u svetu su krenule sitnim koracima, kombinujući viziju, upornost, strpljenje, šanse i inovacije.

Istorija razvoja Beo-lab laboratorija u tom smislu, nije izuzetak.

Vraćamo se unazad samo da bi videli koliko nas je fokus na srce Beo-Laba odveo napred.
Srce naše kompanije su pacijenti i njihove potrebe iz oblasti laboratorijske dijagnostike.

Beo-lab laboratorije, Medicover/Synevo , pripadajući logotip i sve povezane Beo-lab marke su registrovani zaštitni znakovi kompanije Beo-lab laboratorije. Sve oznake trećih strana - ® i ™ - vlasništvo su njihovih vlasnika. © 2000-2019 Beo-lab laboratorije. Sva prava zadržana