Test opterećenja glukozom

Test opterećenja glukozom se izvodi u laboratoriji, u trajanju od 120-180 minuta (u zavisnosti od protokola koji je zahtevao Vaš lekar).Za vreme izvođenja samog testa pacijent treba da miruje, ne može da jede, pije i puši.
Par dana pre izvođenja testa pacijent treba da je na uravnoteženoj ishrani i ne bi trebalo da se izlaže većim fizičkim naporima.
Trebalo bi prekinuti uzimanje pojedinih lekova koji utiču na metabolizam glukoze (npr. kortikosteroida), ali samo uz dogovor sa ordinirajućim lekarom.

[beolab_childpages]
medicover-white-transparent-thumb

Mreža laboratorija

Beo-lab, Synevo, the associated logo and all associated Beo-lab marks are the registered trademarks of Beo-lab Laboratorije. All third party marks — ® and ™ — are the property of their respective owners. © 2000-2015 Beo-lab Laboratorije. All rights reserved.