NIFTY® PLUS Test

NIFTY® PLUS , neinvazivni prenatalni genetički skrining test , je sada dostupan u beo-lab laboratorijama.

Šta je NIFTY®?

NIFTY® je skraćenica od Neinvazivni Fetalni Trizomija test (eng. for Non-Invasive Fetal Trisomy test). To je genetički skrining test koji trudnica može uraditi od 10te nedelje trudnoće. NIFTY® test možete uraditi u našim laboratorijama u Beogradu, Poliklinika beo-lab Resavska 58-60, svakog radnog dana od 07:00-11:30h, osim cetvrtkom, a u laboratorijama van Beograda svakog radnog dana osim srede, u periodu od 07:00 – 12:00h.

NIFTY® testom se utvrđuje da li postoji rizik od fetalne trizomije 21vog,18tog ili 13tog hromozoma. Termin “trizomija” se koristi da bismo opisali postojanje hromozoma u višku, tj. da postoji dodatni treći umesto uobičajenog para hromozoma. Na primer, trizomija 21 (Daunov sindrom) se javlja kada je beba rodjena sa tri kopije hromozoma 21. NIFTY® testom je moguće odrediti i druge aneuploidije (abnormalan broj polnih hromozoma), delecije hromozoma (gubitak dela hromozoma) i nasledne genetičke poremećaje (poremećaji nastali genetičkim mutacijama koje se prenose sa roditelja na decu). Mi Vam nudimo ove dodatne testove po istoj ceni (detalje pogledajte u daljem tekstu). Ukoliko želite da saznate pol deteta, NIFTY® test Vam može pružiti i tu informaciju.

Kako se koristi NIFTY®?

Tokom trudnoće fetalna DNK se nalazi u majčinskom krvotoku. NIFTY® test se analizira tako što se uzme uzorak od 10ml majčinske krvi i vrši se upoređivanje majčinske i fetalne DNK sa kontrolnim uzorkom koristeći napredne bioinformatičke analize. Test ne predstavlja rizik ni za majku ni za bebu.

Informacije o rezultatu testa

Rezultati testa će biti poslati Vašem lekaru koji je zahtevao NIFTY® test. U oko 2,5% uzoraka ne postoji dovoljna koncentracija fetalne DNK u majčinskoj krvi. U tom slučaju uzorak se mora ponovo analizirati i može se desiti da rezultati testa kasne.

“Mali rizik” ukazuje da postoji veoma mala šansa da beba ima abnormalan broj hromozoma za testirana stanja (oboljenja) . Ukoliko postoji jednopolna trudnoća Vi ćete dobiti izveštaj testa gde će se navesti rizični skor. Za blizanačku trudnoću u izveštaju biće data opšta procena rizičnog skora .

“Visok rizik” ukazuje da beba ima povećan rizik za jedno od testiranih genetičkih stanja. Ukoliko postoji jednopolna trudnoća Vi ćete dobiti izveštaj testa gde će se navesti rizični skor. Za blizanačku trudnoću u izveštaju biće data opšta procena rizičnog skora .

Zapamtite, NIFTY® test NIJE dijagnostički test. Rezultati izveštaja sa “visokim rizikom” se moraju proveriti invanzivnom dijagnostičkom metodom!

“Ponovno uzorkovanje” – se zahteva u malom broju slučajeva (oko 2.8%*** od svih primljenih uzoraka) kada ne postoji mogućnost da se detaljno analizira fetalna DNK i da Vam se pruže adekvatni rezultati. U ovim slučajevima mi zahtevamo novi uzorak krvi da bismo sproveli ponovni test. Za ponovno uzorkovanjene postoje dodatni troškovi.

“ No Call” znači da nismo u mogućnosti da Vam izdamo rezultat bez obzira na ponovno uzorkovanje. “No Call” se dešava u veoma malom broju slučajeva,samo 0,069%*** od svih primljenih uzoraka. U ovom slučaju biće Vam izvršena refundacija za NIFTY® test.

Informacije o testu

Iako je NIFTY® test veoma precizan kod identifikovanja trizomija 21vog, 18tog i 13tog hromozoma, NIFTY® test nije dijagnostički test i mogu se pojaviti “lazno pozitivni” i “lažno negativni” rezultati. Za postavljanje konačne dijagnoze da li postoji aneuploidija ili ne koristi se amniocenteza kao potvrdna dijagnostička procedura. Preporučije se kod svhi rezultata “visoki rizik”.

Neki od potencijalnih uzroka “lažno pozitivnih” ili “lažno negativnih” rezultata mogu biti majčinski, fetalni i/ili placentarni mozaicizam (pomešani hromozomi normalnih i izmenjenih ćelija u trudnoći),kao i niska koncentracija fetalne frakcije. Na tačnost testa , takođe, može da utiče transfuzija krvi, transplatacija organa, imunoterapija ili terapija stem ćelijama. Ukoliko postoji blizanačka trudnoća, sindom nestalog blizanca može uticati na tačnost testa. Pre testiranja trebalo bi da se konsultujete sa Vašim lekarom da biste bili sigurni da se neko od ovih stanja ne odnosi na Vas i/ili da se posavetujete sa Vašim lekarom ukoliko znate za postojanje nekog od ovih stanja. Rezultati testa se interpretiraju u odnosu na postojanje drugih kliničkih ili porodičnih infomacija.

Rezultati ovog testa ne isključuju mogućnost postojanja drugih abnormalnosti testiranih hromozoma kao ni druga genetička stanja ili defekte na rođenju.

Testiranje je moguće kod blizanačke trudnoće samo za trizomije 21vog, 18tog i 13tog hromozoma. Testiranje je moguće i kod donora jajnih ćelija, kao i kod trudnoća IVF za skrining svih trizomija.

Pre i posle testiranja neinvazivnim testovima trebalo bi da se konsultujete sa Vašim lekarom povodom dijagnoze, lečenja i/ili drugih relevantnih zdravstvenih informacija. Profesionalno lice Vam moze pružiti sve informacije oko stanja zbog koga se testirate i da li Vam je, uopšte, potrebno testiranje. Nemojte donositi odluke o Vašoj trudnoće bez prethodnog konsultovanja sa lekarom koji je obavešten o zdravstvenim regulativama u državi u kojoj živite. BGI ne upravlja direktno NIFTY® testom, već su za to zaduženi lokalni partneri BGI-a.

Opcioni sistem osiguranja

BGI nudi nacrt osiguranja na osnovu odredbe o NIFTY® testu. Zdravstveno osiguranje nudi PICC Health Insurance Company Ltd. Shenzhen Branch. Da bismo bili sigurni da ste razumeli sta nudi zdravstveno osiguranje, molimo Vas da pažljivo procitate detalje u daljem tekstu.

Osiguranje:

1.„Pozitivan“. Ukoliko su rezultati testa pokazali „visok rizik“ ili „ pozitivnan nalaz“ na „Trizomiju 21“, „Trizomiju 18“ ili „Trizomiju 13“, na „aneuploidije polnih hromozoma (XO, XXY, XXX, XYY)“, sindrome delecija/duplikacija (uključujući i 5p (Cri-du-Chat syndrome), 1p36, 2q33.1, Prader-Willi/Angelman Syndrome (15q11.2), Jacobsen Syndrome (11q23), DiGeorge Syndrome II (10p14-p13), 16p12, Van der Woude Syndrome (1q32.2), imate pravo na finansijsku nadoknadu invazivnih, potvrđujućih prenatalnih testova kao što su amniocenteza, biopsija horionskih čupica (CVS), uzorkovanje iz pupčane vrpce, analiza kariotipa, hromozomska fluorescentna in situ hibridizacija (FISH). Finansijska nadoknada će biti do maksimalno 2.500 jena (RMB) tj. 375 USD po osobi u slučaju jednopolne trudnoće. U slučaju blizanačke trudnoće maksimalna nadoknada je 4.000 RMB (600USD). Molimo Vas da zapamtite: BGI neće pružiti nikakvu nadoknadu za bebe rođene sa stanjima koja su navedena u ovom odeljku ukoliko klijent nije potvrdio dijagnozu invazivnom prenatalnom dijagnostikom posle primanja rezutata „visok rizik“.

2. „Lažno Negativan“. Ukoliko su rezultati testa pokazali „mali rizik“ ili „negativno“, a beba je rođena sa dijagnostikovanom Trizomijom 21, Trizomijom 18 ili sa Trizomijom 13, ili sa aneuploidijom polnih hromozoma (XO, XXY, XXX, XYY) u roku od godinu dana od rodjena deteta, imate pravo na finansijsku nadoknadu od, maksimalno, 400.000 RMB (60.000 USD) za i jednopolnu i blizanačku trudnoću.

3. „Lažno Negativan u slučaju Dijagnoze i Prekida trudnoće“. Ukoliko su rezultati NIFTY ®testa pokazale „mali rizik“ ili „negativno“, ali je kasnije Vašoj bebi pre rođenja dijagnostikovana od strane kvalifikovanog lica ili Trizomija21, Trizomija 18, Trizomija 13, ili Aneuploidija polnih hromozoma (XO, XXY, XXX, XYY) i Vi odlučite da prekinete trudnoću , imate pravo na nadoknadu. Finansijska nadoknada, sa maksimalnom sumom, od 20.000 RMB (3.000USD) i za jednopolnu i za blizanačku trudnoću.

Sve gore navedene obaveze osiguranja podležu uslovima navedenim u ovom delu, i biće ukinut nakon odštete.

Brošuru možete preuzeti OVDE.

medicover-white-transparent-thumb

Mreža laboratorija

Beo-lab, Synevo, the associated logo and all associated Beo-lab marks are the registered trademarks of Beo-lab Laboratorije. All third party marks — ® and ™ — are the property of their respective owners. © 2000-2015 Beo-lab Laboratorije. All rights reserved.