Nifty test

Šta je NIFTY test ?

NIFTY test je neinvazivni prenatalni test (NIPT). Za NIPT testove kažemo da su neinvazivni jer se testiranje vrši samo uzorkovanjem krvi majke, što je vrlo komforno za trudnicu i ne predstavlja rizik ni za majku, ni za bebu, a prenatalni jer se radi pre rodjenja i ovaj test je dostupan od 10-te nedelje trudnoće. To je genetički, skrining test što znači da se njime procenjuje rizik za najčešć poremećaje broja hromozoma kod ploda. Svako odstupanje od uobičajenog ljudskog broja hromozoma, koji je 46XX kod žena ili 46XY kod muškaraca, smatra se hromozomskim anomalijama.

Šta je skrining test ?
Skrining testovi su laboratorijski testovi koji pomažu da se identifikuju osobe sa povećanim rizikom za stanje ili bolest pre nego što se samo oboljenje ispolji. Pozitivan skrining test zahteva dalje testiranje dijagnostičkim testom, kojim se može definitivno potvrditi određena dijagnoza.

Koja je cena NIFTY testa ?
78 000 dinara je cena NIFTY testa.

Da li NIFTY test zahteva posebnu pripremu?

Uzorkovanje krvi za testiranje NIFTY testa se vrši bez prethodne pripreme. Na genetičke testove ne utiče unos hrane ili pića, te nema ograničenja u njihovom konzumiranju.

Ukoliko trudnica koristi lek fraksiparin, tj.terapiju zbog određenih bolesti koje izazivaju koagulaciju krvi, kao što su trombofilije, neophodno je da, u konsultaciji sa lekarom, obustavi terapiju na 24 sata.

 

Da li je NIFTY test neprijatan?

Testiranje je vrlo jednostavno i komforno, vrši se uzorkovanjem 10 ml venske krvi majke. Postupak uzorkovanja traje samo nekoliko sekundi.
U kojoj nedelji trudnoće se radi NIFTY test ?

Test je dostupan od 10-te nedelje trudnoće za jednoplodnu trudnoću. Za blizanačku trudnoću vrši se testiranje od 12-te nedelje.

 

Koliko se čekaju rezultati NIFTY testa ?

Rezultati su dostupni posle najviše 10 radnih dana.

 

Koliko je pouzdan NIFTY test?

Senzitivnost NIFTY testa je 99.12 % za trizomije  21, 18 i 13. Senzitivnost znači da pacijentkinje, čiji plod  ima određene promene u broju hromozoma zaista dobiju rezultate testa koji potrvrđuju visok rizik. Dobijaju se precizniji rezultati od testiranja standardnim skrining testovima kod kojih su česti lažno pozitivni rezultati jer veliki broj pacijentkinja ovim testovima dobije rezultate povećanog rizika za određeno stanje, iako je sa trudnoćom sve u redu.

 

Razlika izmedju  NIFTY testa i dabl, tripl i kvadripl testa?

Dabl, tripl i kvadripl testovi su testovi čiji se rezultati dobijaju kombinovanjem ultrazvučnog pregleda i testiranjem krvi majke, a NIFTY test je test kojim se testira genetički materijal ploda i na taj način dobijaju rezultati. Razlika izmedju serumskih testova (dabl, tripl i kvadripl) je u periodu trudnoće kada se ti testovi izvode, kao i broju parametara krvi koji se testiraju. Dabl test se izvodi u prvom trimestru trudnoće, tripl i kvadripl test  u drugom trimestru. NIFTY test je dostupan od 10-te nedelje trudnoće.

 

Koja je razlika između NIFTY i Tranquility testa ?

 

NIFTY i Tranquility su testovi 2 različite genetičke kompanije.

NIFTY test je razvila kompanija BGI Genomics, a Tranquility kompanije Genoma.

Rezultati testiranja Tranquility testom stižu za 5 radnih dana, a kod NIFTY testa, rezultate dobijate za najduže 10 radnih dana.

Oba testa pružaju analizu hromozoma 21,18,13, polnih hromozoma ( X i Y hromozomi ), kao i mikrodelecije, s tim što se Tranquility testom analiziraju 4 mikrodelecije, a NIFTY test obuhvata 63 sindroma mikrodelecija i duplikacija hromozoma. NIFTY test može detektovati prisustvo trizomija hromozoma 9,16 i 22, koje su povezane sa većim rizikom za spontani pobačaj, dok, Tranquility test ne pruža mogućnost analize navedena tri hromozoma.

Za Tranquility test su potrebne 2 epruvete krvi majke, dok je za NIFTY dovoljna jedna.

 

Postoje li referentne vrednosti NIFTY testa ?

NIFTY test je skrining test, tj. pokazuje da li postoji rizik od poremećaja broja ili oblika hromozoma (trizomije, delecije). Rezultati koji se dobijaju govore o visokom i niskom riziku u postojanju ovih stanja.
Šta je amniocenteza?

Amniocenteza je intervencija pri kojoj se preko trbuha uzima uzorak plodove vode. Ovo je invazivna, dijagnostička metoda kojom je moguće potvrditi konačnu dijagnozu.

 

Da li se NIFTY testom otkriva Down-ov sindrom?

NIFTY test otkriva da li postoji rizik u trudnoći od Daunovog sindroma.

 

Šta je NIFTY plus? Koja je razlika između NIFTY i NIFTY Plus testa ?

NIFTY test podrazumeva analize poremećaja broja hromozoma (trizomije) 21, 18, 13.

NIFTY Plus test podrazumeva veći broj analiza – pored trizomija 21, 18 i 13, analizira se i prisustvo trizomija 9, 16, 22, kao i polni hromozomi ( X i Y ) i sindormi poremećaja oblika hromozoma (delecije i mikrodelecije).

 

Šta je Daunov sindrom?

Daunov sindrom je najčešća trizomija u opštoj populaciji, koja se javlja sa učesalošću od 1:700 kod novorođenih. Na učestalost ovog sindroma utiču godine majke, tako da se rizik za postojanje Daunovog sindroma povećava kod trudnica koje imaju preko 35 godina. Daunov sindrom se javlja kao posledica trizomije hromozoma 21. Umesto uobičajenih dva hromozoma 21 (dizomija), u ovom sindromu ih je tri, zato se i zove „trizomija 21“. Najizrazitije karakteristike Daunovog sindroma su : umna zaostalost, anomalije srca i/ili drugih organa, povećan rizik od leukemije, smanjena otpornost prema infekcijama, prevremeno starenje i rana pojava demencije, problemi sa sluhom i vidom.

 

Šta su Edvardsov sindrom, Patau sindrom, Turnerov sindrom, Klinefelterov sindrom, Tumerov sindrom, Angelmanov sindrom?

 

Edvardsov sindrom je trizomija 18-tog hromozoma (tri hromozoma 18, umesto uobičajenih dva)  i druga najčešća trizomija, posle Daunovog sindroma.

Patau sindrom je trizomija hromozoma 13.

Turnerov sindrom je numerička hromozomska aberacija gde postoji samo jedan polni hromozom. Ovaj poremećaj se još naziva i monozomija X.

Klinefelterov sindrom ili trizomija polnih hromozoma. Pogođena je muška populacija koja ima jedan X hromozom u višku.

Tumerov sindrom je dizgenezija jajnika.

Angelmanov sindrom je genetički poremećaj, delecioni sindrom q kraka hromozoma 15.

 

Šta ako su rezultati dabl, triple ili NIFTY testa loši?

Ukoliko neki od skrinig testova, bilo genetičkih, bilo serumskih, pokažu visok rizik na neku hromozomopatiju, neophodno je uraditi neku od invazivnih dijagnostičkih procedura. Najčešće dijagnostičke procedure su amniocenteza i biopsija horionskih čupica. Uzorci dobijeni ovim, invazivnim metodama se testiraju i dobijaju se konačni rezultati.

 

Da li NIFTY test mora da se radi samo u Beogradu?

NIFTY test vam je dostupan u svim Beo-lab laboratorijama širom Srbije.

 

Da li se NIFTY test može raditi kod kuće preko patronažne službe?

U Beo-lab laboratorijama dostupna Vam je usluga patronažne službe. Neophodno je kontatirati laboratoriju i zakazati vreme dolaska našeg osoblja.
Najbolji test za trudnoću?

Kako biste bili sigurni da ste u trudnoći uradili sve potrebne analize, preporuka je izabrati stručnog ginekologa koji će Vam preporučiti sve testove koji su indikovani za Vaše stanje. Takođe, pored iskusnog ginekologa, potrebno je izabrati pouzdanu laboratoriju, kako biste bili sigurni u tačnost svih laboratorijskih nalaza.

 

Tu smo za Vas, postavite nam pitanje.

Tim stručnjaka Beo-Lab laboratorija Vam je na raspolaganju da Vam pruži odgovore na sva Vaša pitanja u vezi sa laboratorijskom dijagnostikom. Vaše Beo-lab laboratorije

Adresa centralne laboratorije

Resavska 58-60
Beograd

Telefonska podrška

+381 11 36 22 888

Mejl adresa

office@beo-lab.rs

www.beo-lab.rs

medicover-white-transparent-thumb

Mreža laboratorija

Beo-lab, Synevo, the associated logo and all associated Beo-lab marks are the registered trademarks of Beo-lab Laboratorije. All third party marks — ® and ™ — are the property of their respective owners. © 2000-2015 Beo-lab Laboratorije. All rights reserved.