Detekcija Norovirusa u stolici – brzi test za detekciju najčešćeg nebakterijskog uzročnika akutnog gastroenteritisa

Norovirusi izazivaju 90% nebakterijskih i 60% svih (bez obzira na uzročnika) akutnih gastroenteritisa.

Infekcija ovim virusima počinje iznenada, posle kratkog inkubacionog perioda (12-48h), sa mučninom, povraćanjem, vodenastim stolicama (bez krvi) i bolovima u trbuhu. Može biti praćena i umerenom temperaturom. Oboljenje traje 1-3 dana, a imunitet koji posle njega ostaje nije solidan ni trajan, tako da se može oboleti više puta u životu.
Virusi ove grupe su vrlo kontagiozni i mala infektivna doza je dovoljna da izazove infekciju, zbog čega se brzo širi (naročito u kolektivima). Virus se nalazi u stolici i povraćenom sadržaju (i do nekoliko dana posle oporavka, pa se može preneti prljavim rukama, kontaminiranom hranom i vodom, aerosolom povraćenih tečnosti.
Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike i detekcije virusa u stolici.

U našoj laboratoriji rezultat ispitivanja prisustva virusa u stolici se dobija u roku od nekoliko sati.